ยินดีต้อนรับสู่ Learnmore

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางด้านดิจิทัล ในปัจจุบัน ‘ข้อมูล’ เป็นทรัพยากรอันมีค่า การเข้าใจหลักการคุ้มครองข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งสำหรับหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเอง ที่ Learnmore เรามุ่งมั่นให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับหน่วยงานและผู้ที่สนใจ โดยมีเป้าหมายในการสร้างแหล่งการเรียนรู้ที่ครอบคลุมการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในโลกดิจิทัลหลักสูตรอบรมของเรา (Our Courses)

สื่อการเรียนรู้หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคู่มือการเรียนรู้

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ